Buro Prinor

Presentatie, Informatie, Organisatie

Prinor Opvoedondersteuning

Opvoedadvies/ondersteuning


o   Persoonlijk  voor ouders  of verzorgers aan huis of op locatie

o   In groepsverband  voor scholen  en instellingen

Er wordt veel gesproken over de Marokkaanse jongeren. Daar zou van alles mee mis zijn. Dat valt ook niet te ontkennen. Maar hoe komt dat nou? Een deel van de oorzaak kan gezocht worden in de opvoeding. Het is bekend dat er bij allochtone gezinnen veel wantrouwen bestaat t.o.v. de reguliere jeugdhulpverlening. Hulp wordt voornamelijk verstrekt vanuit een Nederlands referentiekader vaak zonder  voldoende kennis van de achtergrond en gebruiken van de (allochtone) cliënt.

Daarnaast is de  laatste jaren in Nederland een negatief beeld over de islam ontstaan. Hierdoor zijn velen de mening toegedaan dat een islamitische opvoeding niet past in deze maatschappij.  Toch is dat heel goed mogelijk en het zou zelfs een oplossing kunnen zijn. 

Prinor Opvoedondersteuning is gespecialiseerd in opvoeding in multiculturele gezinnen en met name gezinnen met een islamitische achtergrond. Door Prinor Opvoedondersteuning worden deze gezinnen benaderd vanuit hun eigen referentiekader, namelijk hun cultuur en geloof.

Dus opvoeding in Nederland met de islam als uitgangspunt maar wel op een dusdanige manier dat kinderen zich een autonome positie kunnen verwerven in de Nederlandse samenleving. Wanneer dat op een juiste manier gebracht wordt, kan dat tot het resultaat leiden wat vanuit Nederlands oogpunt wenselijk is.

Daarnaast  wordt er gewerkt vanuit Triple P, een opvoedingsmethode die uitgaat van een positieve benadering, welke overeenkomt met opvoeding vanuit de islam.

Lezingen/bijeenkomsten/cursussen/trainingen/workshops over:

o   Opvoeding in islam en islamitische opvoeding in Nederland voor ouders en professionals

o   De kloof tussen allochtoon/autochtoon in de pedagogische civil society en wat kunnen we daar aan doen

Het beeld dat geboren Nederlanders en de Nederlanders met een migratie achtergrond van elkaar hebben klopt niet en staat een algehele pedagogische civil society in de weg. Door met elkaar in gesprek te gaan zal naar voren komen dat er eigenlijk heel veel overeenkomsten zijn waardoor er meer begrip voor elkaar ontstaat en er een civil society kan ontstaan.  


Mediation/Omgangsbegeleiding

o   Voor zorginstellingen  en hun allochtone cliënten

o   Voor omgangs- en bezoekregeling begeleiding

Als bruggenbouwer kan  Buro Prinor helpen bij misverstanden tussen gezondheidszorg en cliënten met een migratie en/of islamitische achtergrond.

Amina Sebbar (1960) is gediplomeerd opvoedcoach en heeft een multicultureel gezin. Ze is moeder van drie volwassen dochters en heeft onder andere twee kinderboeken geschreven over een moslimmeisje in  Nederland.  Zij treedt op als brug tussen twee culturen en twee geloven.


Vergoeding/doorverwijzing

Neem voor een doorverwijzing contact op met een gezinscoach van de gemeente. Prinor heeft een raamcontract met de Noord-Limburgse gemeenten: Venray, Peel&Maas, Horst a/d Maas, Gennep, Beesel en Bergen.

Voor andere gemeenten bestaat de mogelijkheid om de kosten in te dienen via de Bijzondere Bijstand. Informeer vooraf bij uw gemeente.

Kunt u van al deze opties geen gebruik maken, dan wordt een tarief berekend van € 42.50 per uur exclusief BTW en reiskosten. Een kennismakingsgesprek/intake is altijd gratis.

Tarieven voor lezingen, trainingen en cursussen zijn in overleg.