Buro Prinor

Presentatie, Informatie, Organisatie

Diensten


U kunt voor de volgende diensten bij Buro Prinor terecht:


Presentatie:

 • voorzitten van een bijeenkomst
 • presenteren van een evenement
 • leiden van een debat, (rondetafel) gesprek of (doelgerichte) dialoog


Informatie en advies:

 • over misverstanden en onduidelijkheden rondom islam voor overheidsinstellingen, gezondheidscentra en bedrijfsleven. 
 •  islam algemeen voor scholen, verenigingen, organisaties, bedrijven en kranten
 • opvoeding in islam voor scholen, professionals en (islamitische) organisaties 
 • islam en milieu 
 • voorlichting voor islamitische meisjes en/of moeders
 • multiculturele en multireligieuze communicatie

Mondeling en/of schriftelijk in de vorm van lezingen, trainingen, cursussen, artikelen, verhalen of columns.

Voor lezingen is Amina Sebbar aangesloten bij het sprekersbureau voor vrouwelijke deskundigen ZijSpreekt.nl.  Amina boeken? Vul dan het contactformulier in of bel direct naar ZijSpreekt 06-531 487 96


Organisatie van: 

 • Themabijeenkomsten
 • Dialoogbijeenkomsten
 • Workshops, lezingen, trainingen en cursussen
 • Evenementen (voor jongeren, vrouwen of algemeen)
 • Debatten

Hierbij kan ook de financiering verzorgd worden, zoals subsidieaanvragen of crowdfunding. Er kan gebruik gemaakt worden van een breed netwerk aan sprekers op allerlei gebieden, workshopleiders, artiesten en verschillende middelen zoals:

 • de film 'Hey mam vertel es' van Filmfactory Allaboutus voor moeders en dochters,
 • de documentaire 'De schaamte voorbij' van Samira el Kandoussi
 • de cursus 'Interreligieuze gesprekstechnieken'
 • Identiteitcirkels


 Opvoedingsondersteuning

 • persoonlijk of in groepsverband
 • omgangs- en bezoekregeling begeleiding
 • gespecialiseerd in multiculturele gezinnen, opvoeding in islam en islamitische opvoeding in Nederland
 • Amina Sebbar is gediplomeerd opvoedcoach en ervaringsdeskundige
 • gebaseerd op islamitische pedagogiek en Triple P 

Voor meer informatie kijk hier


Budgetcoaching en budgetbeheer

 • op orde brengen van financiële administratie
 • evenwicht brengen in inkomsten en uitgaven
 • begeleiding en advisering
 • beheren en betalen
 • Amina Sebbar is gediplomeerd budgetcoach


Counseling, bemiddeling en coaching

 • persoonlijk, voor ondernemers of organisaties


Interculturele Catering:

 • maximaal 60 personen
 • o.a. Marokkaans buffet
 • meer info en prijzen op aanvraag


Overig:

 • verslagen en nieuwsbrieven
 • onderzoeken
 • financiële administratie voor stichtingen