Buro Prinor

Presentatie, Informatie, Organisatie

Verbod op salafisme

Ja hoor, we hebben weer een nieuw onderwerp met betrekking tot moslims om over te discussiëren. De vraag is dit keer of het salafisme, een stroming binnen de islam, verboden moet worden omdat het een gevaar zou zijn voor de samenleving.

Mijn antwoord op deze vraag is: Nee! Ik heb zelf helemaal niets met het salafisme, in tegendeel zelfs. Maar elk verbod zorgt voor meer uitsluiting en werkt meer radicalisering in de hand. Het zal weer voelen als een volgend verbod voor moslims. Radicalen predikers krijgen nog meer argumenten om jongeren te wijzen op hun uitsluiting, op dat ze niet geaccepteerd worden in Nederland.

Arabist Jan Jaap de Ruiter zegt in het programma Arena van de EO dat het salafisme gaat om leven zoals de profeet Mohammed en zijn eerste volgelingen leefden. Maar het blijft moeilijk om er een goede eenduidige omschrijving van te geven omdat er binnen het salafisme ook verschillende stromingen zijn. Eén daarvan is de gewelddadige of wel de jihadistische stroming, maar de anderen zijn dus gewoon vreedzaam en spreken zich ook uit tegen het geweld van IS. Dat betekent dus dat er ook salafisten zijn die vreedzaam zijn en dus geen gevaar vormen voor de samenleving. Dan wordt het al lastig om het hele salafisme te verbieden.

Volgens Abdoe Khoulani, gemeenteraadslid Partij voor de Eenheid Den Haag en ook in het programma Arena, zou 80% van de moslims bij het salafisme horen als je er van uitgaat dat een praktiserende moslim wil leven zoals de profeet en zijn volgelingen geleefd hebben.

Het gaat er maar om hoe ver ga je daar in? Naar mijn idee kan dit niet te ver gaan en daarin zie je ook vaak de tegenstrijdigheid van veel salafisten. Zij doen van alles om te leven zoals de profeet, onder andere qua kleding, maar tegelijkertijd maken ze gebruik van alle technologieën van deze tijd. Ze hebben een mobiele telefoon en maken gebruik van auto, trein en vliegtuig om zich te verplaatsen. Dat kan dan weer wel.

Het volgen van de profeet gaat voor mij meer om zijn karaktereigenschappen, zoals goed zijn voor je buren, zelfs als het joden zijn. Dat betekent dus dat je goed moet zijn voor iedereen. De profeet hechtte geen waarde aan luxe. Dat betekent in deze tijd dat je tevreden bent met een auto die veilig rijdt en je niet perse een grote dure auto hoeft te rijden. Zijn vrijgevigheid kunnen wij ook heel goed als voorbeeld nemen en in de praktijk brengen. Voor hem betekende het zelf niets eten als hij gasten had. Voor ons zou het kunnen betekenen dat we geld geven aan de armen, of een vluchteling uitnodigen om te komen eten. Al die karaktereigenschappen kunnen we inzetten vertaald naar deze tijd.

Er is pas een gevaar wanneer men zich afkeert van onze samenleving en daar moeten we op inzetten. Zowel de overheid als de moslimgemeenschap zelf. Niet door dingen te verbieden want elk verbod zorgt voor rebellie, maar door het verstrekken van goede informatie en het geven van ondersteuning aan jongeren.

Amina Sebbar, december 2015