Buro Prinor

Presentatie, Informatie, Organisatie

To fast or not to fast


That's the question.

Die vraag speelde ook deze Ramadan weer bij veel mensen. En dat is vooral wanneer de ramadan in de zomermaanden valt. Wanneer ramadan in de winter is en de dagen van vasten dus kort zijn, is het voor de meeste mensen wel duidelijk. Je hoeft niet te vasten als je zwanger, ziek of op reis bent en voor de meeste overige mensen is het wel vol te houden als je al weer om 5 uur mag eten. In de zomermaanden spelen andere zaken een rol. Want de dag van vasten is zo lang dat het ook andere gevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld voor je werk maar ook voor je lichaam. Dan speelt de vraag to fast or not to fast. Want het kan niet de bedoeling zijn dat het vasten je gezondheid schaadt maar ook dat het geen andere levens in gevaar brengt. Denk hierbij aan een apotheker die er met zijn hoofd goed bij moet zijn en niet de verkeerde medicijnen geeft. Of een taxichauffeur die garant moet staan voor het veilig vervoeren van zijn passagiers.

En misschien ligt het niet aan het niet eten en drinken maar speelt vermoeidheid parten door de korte nachtrust.

Een oplossing zou kunnen zijn om alternatieve tijden aan te houden of het vasten later in te halen. Ik heb de afgelopen periode verschillende geluiden voorbij horen (zien) komen:

“Ik vast alleen in het weekend, ik heb al zo weinig energie”

“Vorig jaar is het me niet gelukt, dit jaar ga ik het proberen”

“Ik hou de tijden van Mekka aan”, en deze persoon woont nog wel in een islamitisch land!

En wanneer je zo verzwakt raakt dat je je werk niet meer naar behoren kunt doen, moet je je dan ziek melden of ga je dan eten?   

De meningen zijn erover verdeeld en dat zal ook wel zo blijven. Ik vind in ieder geval dat we elkaar wat ruimte moeten geven. Ruimte om zelf een grens te zoeken, zelf een beslissing te nemen zonder ervoor veroordeeld te worden door anderen. Ieder zal er zelf verantwoording voor af moeten leggen.

Helaas zie ik bij veel mensen nog weinig ruimte. Wanneer het gaat om 1 dag ziek vinden ze het wel acceptabel: je bent ziek dus mag je eten. Maar wanneer zo’n dag zich herhaalt wordt het een ander verhaal. Dan moet je het maar volhouden.

In de Koran staat: ‘Vast een vastgesteld aantal dagen. Maar degene die dan van jullie ziek is, of op reis, dan een aantal andere dagen. En op degene die slechts met grote moeite kunnen vasten (en het dan niet doen) rust de plicht van Fidyah: het voeden van een armen…………..En dat jullie vasten is beter voor jullie…….” Soera 2, aya 184

Met grote moeite kan hier gaan over chronisch zieken, maar als het voor jou ook grote moeite kost om jouw lichaam gezond te houden of om je dagelijkse werkzaamheden uit te voeren, is dit wat je te doen staat: een armen voeden. En de dagen dat het wel kan, is vasten beter.

Laten we ook niet vergeten dat Allah het ons niet moeilijk wil maken. En ‘moeilijk’ is voor de een iets anders dan voor de ander. Voor de rest ligt het oordeel bij God.  

Amina Sebbar, juni 2016