Buro Prinor

Presentatie, Informatie, Organisatie

Schulden


1,3 miljoen Nederlandse huishoudens hebben problematische schulden. Het blijkt dat deze schulden niet veroorzaakt worden door onverantwoorde luxe aankopen, maar dat de grootste schuldeisers de (semi-)overheid is. Dit staat in het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). De meeste betalingsachterstanden gaan over huur, energie, zorgverzekeringspremie en belastingen en het zijn vooral de laagste inkomens die in de problemen komen. *

 

“Schuld begint vaak met te veel ontvangen toeslag of uitkering die moet worden terugbetaald of met een boete die de overheid uitdeelt wanneer iemand een bureaucratische vergissing begaat. Wat er vervolgens gebeurt, is wat de RVS een ‘escalatie van schulden’ noemt: kleine bedragen worden niet terugbetaald en via automatische verhogingen loopt de rekening snel op.”

 

“Eerder waarschuwden ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Nationale Ombudsman ervoor dat de overheid te snel naar straf grijpt wanneer mensen financieel in gebreke blijven, waardoor het betalingsprobleem alleen maar erger wordt.”

 

Het dubbele in deze situaties is dat deze mensen ondersteund worden door verschillende vormen van inkomensondersteuning die dan weer betaald moet worden door de overheid!

 

Naast de overheid als oorzaak van schulden wil ik ook de bewindvoerders noemen. Veel verhalen heb ik daar over gehoord en nu met eigen ogen gezien hoe een bewindvoerder zijn cliënt alleen maar verder in de problemen heeft geholpen.

 

Door mijn jarenlange bankervaring heb ik mijn eigen financiën altijd goed onder controle gehouden. Al in 1997 gaf ik een cursus budgetteren gebaseerd op mijn eigen ervaring. Mede door de verhalen van een cliënt voor opvoedondersteuning, volgde ik de cursus Budgetcoach en sloot die met goed resultaat af. Nu bied Buro Prinor dus ook budgetbeheer en budgetcoaching aan.

 

De kantonrechter heeft de maatregel bewind voor mijn cliënt op eigen verzoek beëindigd en ik heb deze zaak opgepakt. Dan ontdek je dus hoe schulden ontstaan. Gemeenten die kosten in rekening brengen voor sociale opvang, bewindvoerders (niet alleen de laatste maar ook voorgaande) die zaken laten liggen of gewoon het hele saldo overmaken zodat de cliënt het maar moet uitzoeken. Nu  kwam er nog een schuldeiser van geleverde diensten over 2015 in een woning waar cliënt in die periode niet eens gewoond heeft. Bewindvoerder heeft verzaakt cliënt af te melden. Een andere bewindvoerder vergat zijn adreswijziging op tijd door te geven bij het UWV waardoor cliënt een boete krijgt en er een bedrag werd ingehouden op het vakantiegeld.

 

Zo kan ik nog wel even doorgaan! En deze bewindvoerders krijgen hier ook nog eens flink voor betaald. Dit is echt te triest voor woorden.

Ik kan niet alle fouten uit het verleden herstellen en de ‘troep’ die zij achter gelaten hebben opruimen. Dat wat ik kan doen, zal ik doen en daarna zorgen dat het alleen maar beter gaat worden. In het belang van de cliënt. Want dat is wat ik in ieder geval altijd voor op zal stellen.

 

Amina Sebbar, juli 2017

* bron: https://www.groene.nl/artikel/in-het-krijt-bij-de-overheid