Buro Prinor

Presentatie, Informatie, Organisatie

Raja of Ajouad


Het wemelt weer van tv-programma’s over en door moslims slash Marokkanen. En het verdeelt het kamp in tweeën. Naast Groeten uit Marokko en Allah in Europa zijn teruggekeerd van weg geweest Ajouad, Mocro of Kaaskop en De Nieuwe Maan. En vooral deze twee laatste veroorzaakte de tweespalt. En wel met kamp Raja Felgata aan de ene kant en kamp Ajouad el Miloudi aan de andere kant.

Wat is er aan de hand?

In het programma Ajouad, Mocro of Kaaskop gaat Ajouad el Miloudi op zoek naar het antwoord op de vraag of hij zelf een kaaskop is of een Mocro. Zijn eerste aflevering heeft als titel ‘Buitenbeentjes’. Hij interviewt schrijver Mano Bouzamour, die een boek geschreven heeft met daarin teksten die volgens sommige moslims/Marokkanen niet door de beugel kunnen. Hij gaat in gesprek met Ahmed Marcouch die het opneemt voor lhbt'ers en theatermaakster Nisrine Mbarki die op de barricades staat als het gaat over de man/vrouw relaties binnen de Marokkaanse gemeenschap. Tot slot ontmoet hij zangeres Hind Hakki, die zich nooit iets heeft aangetrokken van de meningen van anderen over haar keuzes. Ajouad stelt zichzelf heel kwetsbaar op. Zegt dat hij moeite heeft met de teksten in het boek, met het opkomen voor homo’s, met een vrijgevochten vrouw en met tattoos. Zou de conclusie dan kunnen zijn dat hij meer Mocro is dan kaaskop?

Daarna kwam de uitzending van De Nieuwe Maan waarin Raja Felgata een column voordroeg waarin ze een reactie gaf op de uitzending van Ajouad. Of zal ik maar meteen zeggen waarin ze kritiek gaf op de uitzending ondanks dat ze vond dat het kwetsbaar opstellen van Ajouad getuigde van lef en moed. Haar kritiek betrof vooral het thema van die uitzending: buitenbeentjes. In haar ogen waren het geen buitenbeentjes maar juist rolmodellen. Het deel van de uitzending werd gedeeld op Facebook en toen brak de hel los. Alle frustraties kwamen weer los en alle scheldpartijen vielen haar ten deel. Gelukkig voor haar waren er ook veel steunbetuigingen. Twee kampen dus.

Aan welke kant zou ik staan?

Allereerst kan ik zeggen dat ik niets heb met de schrijver en het soort boeken zoals die van hem. Ook hou ik absoluut niet van tattoos. Wat dat betreft zou ik aan de kant van Ajouad staan. Ondanks dat ik zelf ook schrijf zie ik hem absoluut niet als rolmodel. Ook de zangeres is geen rolmodel voor mij hoewel ik haar wel een sterke persoonlijkheid vind. Ze doet wat ze doet zonder zich iets van anderen aan te trekken.

De theatermaakster zie ik wel als rolmodel en dat geldt ook voor Marcouch. Opkomen voor anderen, of dat nu een vrouw is, moslims, vluchtelingen of lhbt'ers. Iedereen moet kansen krijgen, iedereen moet de vrijheid krijgen te zijn wie hij is of wil zijn. In dat geval zou ik dus aan de kant van Raja staan.

De vraag is hoe het zit in de Marokkaanse gemeenschap. Ik denk dat een groot deel hetzelfde denkt als Ajouad.  Ajouad vraagt in de aflevering of Mano hem bekrompen vindt en krijgt een positief antwoord. Waarschijnlijk zijn er veel mensen in de Marokkaanse gemeenschap die nog veel bekrompener zijn dat hij. Voor het merendeel zullen deze personen geen rolmodellen zijn en zij zullen hen wel degelijk als buitenbeentjes zien. En daarmee snijdt Ajouad een punt aan waar met recht aandacht aan gegeven wordt. Namelijk dat het voor veel mensen in die gemeenschap nog lastig is om vrij te zijn. Hij houdt zichzelf een spiegel voor en daarmee ook de rest van de gemeenschap.

Wat mij betreft gaat hij door met zijn zoektocht op tv die misschien en hopelijk ook andere wat inzichten zal geven. Tegelijkertijd moet ook Raja doorgaan met haar strijd want die is nog hard nodig. Ook zij getuigt van moed en lef om door te gaan na alle shit die ze over zich heen kreeg.

Dus voor mij zijn het beide rolmodellen en misschien ook buitenbeentjes maar dan wel positieve buitenbeentjes. Omdat er nou eenmaal niet veel mensen zijn die dit lef en deze moed hebben om deze zaken bespreekbaar te maken op welke manier dan ook.

 

Amina Sebbar

September 2017