Buro Prinor

Presentatie, Informatie, Organisatie

Mooie Praatjes


 

Opgroeien in Nederland is voor moslimjongeren vaak niet makkelijk. Hoewel er in Nederland voor iedereen kansen liggen, moeten moslimjongeren die kansen wel zelf grijpen en er vaak hard voor werken, harder dan een ander. Daarnaast wordt er aan verschillende kanten aan ze getrokken of tegen ze aan geduwd, waar ze wel mee om moeten kunnen gaan en weerstand aan moeten bieden. 

Discriminatie en vooroordelen kunnen hen van hun stuk brengen. Willen ze met alles en iedereen om hen heen meedoen? Moeten ze daarvoor hun religieuze identiteit verwaarlozen of kan het ook beide? Kunnen ze het beroep dat ze ambiëren ook uitoefenen met hoofddoek? Worden ze al op grond van hun naam geweigerd voor een baan of stage? Hoe hoog is de sociale druk? Hoe sterk staan ze dan in hun schoenen? Laten ze de moed dan zakken? Worden ze dan gevoelig voor mooie praatjes? 

Mooie praatjes van criminelen, radicalen en loverboys hebben al menig jong (islamitisch) meisje of jonge jongen het hoofd op hol gebracht. Criminelen beloven hen geld, loverboys beloven hen liefde en radicalen beloven hen het paradijs! Snel geld verdienen door een wietplantage of een juwelierszaak te overvallen, betalen ze met hun leven. De liefde van een loverboy betalen de meisjes met hun lichaam en hun eigenwaarde. Vertrekken naar een oorlogsland betalen ze met het verdriet van hun ouders, hun toekomst of hun leven. 

Hoe voorkomen we dat jongeren naar deze mooie praatjes luisteren? Veel begint al van jongs af aan in de opvoeding. Leer ze tevreden te zijn met weinig, geef ze vertrouwen en eigenwaarde, geef ze goede informatie over de islam en leer hen zelf na te denken, informatie te zoeken en niet alles meteen voor waar aan te nemen. We hebben daar natuurlijk een rol in als ouders, maar ook als islamitische gemeenschap. Samen moeten we er voor zorgen dat onze jongeren zich staande kunnen houden in de Nederlandse maatschappij met behoud van religie en eigenwaarde. 


 

Amina Sebbar, september 2014

Geschreven voor en geplaatst in Al Nisa, maandblad voor moslimvrouwen, september 2014