Buro Prinor

Presentatie, Informatie, Organisatie

Kind zijn


Begin februari ging er een filmpje rond op Facebook van een jongetje van een jaar of 8 dat een preek hield in de moskee over opvoeding. Hij zei dat ouders verplicht zijn hun kind in het goede op te voeden en dat ze hen moeten beschermen. Het filmpje kreeg veel positieve reacties en werd massaal gedeeld. Er kwamen reacties als: “Die mag elke dag komen preken”. En: MashaAllah! Die term wordt gebruikt wanneer men iets bewonderenswaardig vindt en het betekent zoiets als: Hoe Allah het wil. Ook een pagina over opvoeding deelde het filmpje.  

Ik begreep niets van deze positieve reacties.

Natuurlijk had hij gelijk. Ouders moeten hun kinderen beschermen en zij moeten hun kinderen opvoeden in het goede. Ze moeten hen ook een goede islamitische opvoeding geven. En misschien komt het nog wel duidelijker over als het ze door een kind verteld wordt, maar toch vond ik het geheel niet goed.

De jongen stond daar en sprak als een volwassenen. Hij sprak op een toon en met handbewegingen als een volwassen persoon die iemand anders iets op wil leggen. Hij sprak woorden die een doorsnee kind van zijn leeftijd niet gebruikt.

Ik heb het filmpje dus absoluut niet gedeeld en slechts eenmaal ergens gereageerd met: “Ik hoop dat zijn ouders hem beschermen en nog kind laten zijn.”

Ja, we vinden het leuk als kinderen volwassenen na doen en kinderen vinden dat zelf ook leuk. Het wordt ook veelvuldig gedaan op allerlei vlakken en ik moet toegeven dat het dan misschien geen negatieve reacties bij me zou oproepen. Hoewel ik ook bij programma’s als The Voice Kids soms vind dat kinderen te volwassen gemaakt worden door kleding en make-up. Je ziet ook dat het vaak negatieve gevolgen heeft wanneer acteurs en artiesten op een jonge leeftijd gestart zijn. Kijk maar naar de acteur van de Home Alone films.

 Een ander filmpje dat voorbij kwam op Facebook was een sociaal experiment in New York waarbij een fotograaf foto’s maakt van een bruidspaar. Het betreft een meisje van 12 met een man van 65. De mensen op straat spreken hun afschuw uit. Het mag duidelijk zijn dat ook hierbij het recht van een kind geschaad wordt. Uiteindelijk is opgeroepen om het filmpje van de jongen overal  te verwijderen. Het had teveel gevolgen voor hemzelf. Jammer dat ze daar pas achteraf achter kwamen. Dus kinderen moeten beschermd worden. Ook tegen het zich al begeven in de grote mensenwereld, vrijwillig of gedwongen. Laat kinderen kind zijn zolang het kan.         


Amina Sebbar, februari 2016