Buro Prinor

Presentatie, Informatie, Organisatie

Islamitisch feminisme

Wanneer ik op een vrijdag geen afspraken heb, ga ik naar het vrijdagsgebed in de moskee. Het was al weer even geleden en ik was nog nooit geweest sinds de nieuwe imam er is. Er gingen positieve geluiden over hem, dus ik was wel benieuwd.

De choetbah (lezing) was in het Arabisch en tussen door gaf hij de Nederlandse vertaling. Dat was prettig. Zo kon ik het ook volgen. Het ging over het huwelijk. Hoe de man en vrouw rechten en plichten hebben ten opzichte van elkaar. Eerst ging het vooral over de plichten van de man ten opzichte van de vrouw. Hij moest haar goed behandelen. Hij moest haar onderhouden, ook al had ze zelf voldoende geld. Hij mocht haar niet uitschelden of kwetsen. Een en al goedheid van de man voor de vrouw. Maar toen kwam het. Wat moest de vrouw daar voor terug doen? De vrouw moet gehoorzamen aan de man!

Dat zijn uitspraken waar ik allergisch voor ben. Hoe tegenstrijdig kun je zijn! Want wanneer een vrouw iets wil en de man zou het verbieden dan kan hij haar daarmee kwetsen, maar dat mag niet! Misschien had hij in het Arabisch meer uitleg gegeven, maar in het Nederlands bleef het hier bij. Hoe kort door de bocht was dat! Wanneer je dit hoort, ja dan snap je dat iedereen zegt dat de vrouw onderdrukt wordt in de islam. Wanneer een man dit hoort en de rest aan zijn laars lapt, is dat zeer nadelig voor de vrouw. Het belemmert een vrouw in haar ontwikkeling. Ze leert niet om eigen beslissingen te nemen, want voor alles moet ze toestemming vragen aan de man. Dat levert problemen op wanneer de vrouw alleen zou komen te staan. En hoe zou het zijn in een relatie waarin de vrouw meer kennis van het leven, de samenleving en het geloof heeft dan de man?

Een dag later zat ik met een paar vrouwen en kwam het gesprek op deze lezing. Zij waren er ook van overtuigd dat de vrouw gehoorzaam moet zijn aan de man, want dat staat in de Koran. Ik probeerde uit te leggen dat het om een geheel gaat van hoe man en vrouw met elkaar omgaan, dat je elkaar niet moet kwetsen en dingen moet overleggen. Wanneer je dit letterlijk neemt krijg je mijn inziens een vreemde relatie. En het is aan een imam om dat goed uit te leggen.

Ik maakte nog een vergelijking en zei dat er ook in de Koran staat dat we ongelovigen moeten doden. Daar reageerde ze fel op, want dat moest je in de context lezen. Ja, dat klopt, maar waarom dit wel en vers 4,34 (het vers waar dit in zou staan) niet?

Het geheel vroeg om nader onderzoek. Op internet vond ik alleen gelijke informatie dus stuurde ik wat mails naar mensen die ervoor geleerd hebben (o.a. imams), maar iedereen had het druk of vond het te complex om even een antwoord te typen. Gelukkig kwam precies op dit moment het bericht bij mij binnen van de cursus Islamitisch feminisme van Fahm instituut: “In deze tweedaagse cursus reizen we door de geschiedenis van de islam en onderzoeken we hoe de positie van vrouwen en hun autoriteit waren. Van de Sahabiya (ra) en klassieke vrouwelijke geleerden, tot feministen en geleerden van nu. Hoe kunnen wij vandaag de dag omgaan met belangrijke verzen uit de Qur’an en de Aḥadith omtrent de positie van de vrouw?”

Bij het woord feminisme krijg je ook vaak negatieve reacties. Dat zou toch niet mogen in de islam?! Maar je moet het niet vergelijken met het Westers feminisme en daarom heet de cursus ook Islamitisch feminisme. Ik ga deelnemen en hoop daarna deze vrouwen een goed antwoord te kunnen geven en misschien ook wel de imam. ;-)

Amina Sebbar, februari 2018