Buro Prinor

Presentatie, Informatie, Organisatie

Haat LIefde

In het conferentiecentrum De Balie in Amsterdam werd op maandagavond 23 jan gesproken over haat. De vraag ‘Waarom haten ze ons eigenlijk?’ stond er centraal. Goede vraag, zou je denken. Als dit breed zou worden besproken zeker, maar nee het ging natuurlijk weer over moslims. Waarom haten moslims ons, de niet-moslims? Is het alleen iets van terroristen of is het geworteld in de islam?

Helpt het iets als ik zeg dat de islam een religie is van vrede en verdraagzaamheid? Voor de sprekers die aanwezig waren in de Balie vast niet. Maar aan hen zou ik toch de vraag willen stellen ‘Waarom haten jullie moslims?’ Dat is namelijk heel duidelijk. Komt dat door het kleine groepje terroristen of door wat  enkele moslims gedaan hebben? Komt het door enkele passages uit de Koran die ook door Wilders en consorten gebruikt wordt en uit de context wordt  gehaald? Moet je daarvoor alle moslims haten?

Ik vind het bijna dom om zo te denken, bekrompen, narrow minded.

De discussie is nu of het racistisch was, wat er allemaal gezegd is, of valt het onder de vrijheid van meningsuiting? De uitkomst zal het laatste wel weer zijn, want het gaat over de islam en moslims, daar mag je toch alles over zeggen. En tenslotte doet onze minister president het ook in zijn open brief.

Hij begint zijn brief algemeen: ‘Er is iets aan de hand met ons land. Hoe komt het toch dat we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen? Mensen die in toenemende mate de stemming in ons land aan het bepalen zijn.’

Sommige mensen kun je nog breed interpreteren. Misschien bedoelt hij wel mensen zoals die in de Balie. Ook de volgende twee alinea lijken nog over iedereen te gaan die zich asociaal gedraagt.

Maar het was te mooi om waar te zijn. De aap kwam al uit de mouw. Het ging om mensen die hier naartoe zijn gekomen om van onze vrijheid te genieten. Tuurlijk, hoe dom kon ik zijn. Mensen die hier al lang wonen, hier geboren zijn, de 'echte Nederlanders' die gedragen zich toch niet asociaal! Dat zijn de meest sociale mensen, verdraagzaam en open. Die schelden geen mensen uit, stichten geen brand, misdragen zich niet in het verkeer, zijn geen racisten.

Doe normaal of ga weg! Zegt hij. Wie bepaalt hier wat normaal is?! Varkenskoppen bij een moskee leggen, dat is zeker normaal? Moslims het land uit willen zetten, is dat normaal? Ik vind dat niet normaal en vind dat deze mensen dan weg moeten. Want het is wel normaal dat er vrijheid van godsdienst is in Nederland. Als je dat fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat, om maar even zijn woorden te gebruiken. Waar naartoe? Dat is niet mijn zorg en ook niet de zijne blijkbaar.

Hij zegt dat men geen groepen over een kam moet gaan scheren, maar dat is nu precies wat hij doet en veroorzaakt met deze brief, want dit is de enige groep die hij specifiek aanduidt waardoor alleen weer haat wordt aangewakkerd.

 

Donderdagavond was ik bij een bijeenkomst over radicalisering. Goede sprekers en een grote opkomst. Een onderwerp dat leeft blijkbaar. Na de inleidingen was er een debat tussen publiek en panel. Op de vraag wat oplossingen kunnen zijn vroeg een wat oudere Nederlandse dame het woord. Ze vroeg waarom al die haat over en weer. Waar het om gaat is liefde. Wanneer we elkaar benaderen met liefde en vanuit liefde wordt alle ellende opgelost.

Luid applaus viel haar ten deel. Konden we die knop maar zo makkelijk omzetten. Een andere uitspraak die avond was dat begrip voor elkaar essentieel is. Misschien moeten we daar eens mee beginnen.

 

Amina Sebbar

Januari 2017