Buro Prinor

Presentatie, Informatie, Organisatie

Geradicaliseerde kleuters

In een school in het Belgische Ronse slaan de leraren alarm omdat zelfs kleuters er al onder invloed lijken te staan van een extremistische stroming binnen de islam, meldt een Belgische krant. Het bericht verspreidt zich snel en natuurlijk is daarna elke nuancering weg. Namelijk dat de directeur van de school het een storm in een glas water noemt en het om 6 kleuters gaat uit bepaalde gezinnen waarmee de directie al in gesprek is.

Kunnen kleuters al radicaliseren? Nee! Ook Marijke Van Bogaert van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen zegt dat. Alleen dat stuk laten de media ook weg.

Is het verontrustend dat kleuters mensen uitschelden voor varkens? Nee!

Is het verontrustend dat kleuters mensen uitschelden voor ongelovige? Ja!

Net als dat het verontrustend is als kleuters andere kinderen uitschelden voor Kut Marokkaan of zeggen dat ze terug moeten naar hun eigen land.

In beide gevallen gaat het om kopieergedrag van ouder(s)en. Kinderen verzinnen dat niet zelf. Daarom is het ook goed dat de school actie onderneemt hierin.

Men moet er wel voor waken dat niet weer alles onder de noemer van radicalisering geplaatst wordt. Iemand uitschelden voor varken of ezel is in Marokko heel gangbaar. Als je lekker veel gegeten hebt, ben je een haloef (varken), als je iets stoms zegt of doet ben je een hamar (ezel). Persoonlijk heb ik me daar altijd aan gestoord, maar het heeft niets met radicalisering of extreem gedrag te maken. En een scheldnaam geven aan iemand is zelfs verboden in de islam. Zo staat in de Koran: “En belastert elkander niet, noch noemt elkaar bij scheldnamen.”

Ook het opzeggen van een Koranvers is niet extreem. Net zo min als bij kinderen van een protestant christelijke school die zingen: Lees je Bijbel, bid elke dag. Mijn kinderen leerden ook verzen opzeggen, soms op een leuk ritme. En misschien hebben ze die ook wel eens ergens opgezegd. Maar wij zijn verre van extreem. Het hoort gewoon bij je religieuze opvoeding.

Wanneer een islamitisch kind met een geweer in de hand staat krijgt hij het stempel radicaal, maar wat is een niet-islamitische kind dan wanneer het 'oorlogje' speelt? 

Maar andere kinderen uitschelden voor ongelovige vind ik wel zorgwekkend. Dat kinderen het woord ‘ongelovige’ überhaupt gebruiken al. Dat betekent dat er thuis op die manier gesproken wordt over niet-moslims. Terwijl het juist zo belangrijk is dat kinderen leren om ook respect te hebben voor alle mensen. Dat is ook wat de islam ons leert. Zo stond de profeet Mohammed uit respect op voor een overleden joodse vrouw toen een menigte voor hem liep met haar doodskist. Het is zo jammer dat ouders dat hun kinderen nog niet leren. Daarom is er meer opvoedondersteuning nodig voor deze ouders, maar wel met als uitgangspunt hun eigen geloof.

 

Amina Sebbar, augustus 2017