Buro Prinor

Presentatie, Informatie, Organisatie

Divers talent in de regio

Is dat er wel? Of zien we het niet?   


Bij de meeste bijeenkomsten zijn de sprekers ‘wit’. En dat geldt vooral voor deze regio. Wanneer we gaan kijken in de Randstad zien we wel meer diversiteit, hoewel er ook in bijvoorbeeld medialand nog veel winst te behalen valt.  Daar zien we vooral dat mensen met een andere achtergrond alleen gevraagd worden wanneer het daar over gaat. Terwijl deze mensen ook gewoon hun talent hebben waar ze over kunnen spreken.

Helaas krijgen veel jongeren de kans of mogelijkheid niet om hun talent te ontdekken of ontwikkelen. Vele krijgen nog steeds een te  laag schooladvies gebaseerd op de mening van een docent en niet op hun kwaliteiten. Of de omgeving laat hen denken dat ze toch niets kunnen. Meisjes met hoofddoek of jongeren met een andere achternaam vinden geen stage of worden niet aangenomen.  Vaak hebben ze ook niet het juiste netwerk of geen voorbeeldfiguren

Daar probeer ik wel wat aan te doen. Ik begeleid jongeren in hun overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs en probeer hun zelfvertrouwen te vergroten. Als opvoedcoach probeer ik ouders handvaten mee te geven om hun kinderen op te voeden zodat ze een autonome positie kunnen verwerven in de Nederlandse samenleving. Daarnaast organiseerde ik het evenement Kleur&Kracht, tot nu toe 2x in Venray. Een evenement voor kleurrijke krachtige vrouwen en in een talkshow gingen 5 kleurrijke krachtige vrouwen in gesprek met de talkshowhost en het publiek. Vrouwen met een Marokkaanse, Turkse, Bosnische, Poolse, Surinaamse of Irakese achtergrond vertelde over hun kracht en welke invloed hun kleur daarop had. Zij waren een voorbeeld voor de vrouwen en meisjes in de zaal. Zij lieten  zien dat ze ondanks hun kleur hun krachten hebben ingezet om een carrière te maken, om hun dromen waar te maken, om hun talenten te ontwikkelen. Dus ze zijn er wel.  Maar er zijn veel meer talenten!

Jongeren worden vaak beoordeeld op hun afkomst, achtergrond of geloof.  Wanneer we de jongeren het gevoel kunnen geven dat ze geaccepteerd worden, dat ze zich zelf mogen zijn, dat het niet uit maakt hoe ze eruit zien of hoe ze heten. Dat het niet uitmaakt waar ze vandaan komen. Hoe vaak wordt die vraag nog gesteld? Waar kom je vandaan? Nee, waar kom je echt vandaan? Afkomst en waar ze vandaan komen lijkt van grotere waarde te zijn voor wie ze op dit moment zijn, dan waar ze heengaan of wat ze in het leven willen bereiken.

Wanneer het niet uitmaakt welke cultuur zij hebben. Wanneer er niet meer gesproken wordt over de ‘beste’ cultuur, waarmee je hun cultuur dus een mindere maakt. Wanneer we hen kunnen laten geloven in zichzelf en in hun talent ongeacht hun kleur, afkomst, religie of cultuur.  

Dan zal er heel veel talent naar boven komen.

In deze regio is het probleem ook nog dat veel talent wegtrekt naar de Randstad. Want als je het wilt maken, moet je toch daar zijn, lijkt het wel. Gelukkig zien sommige dat het ook in de regio mogelijk is, maar nog steeds te weinig.

Dus we moeten er iets aan doen om alle talenten een kans te geven en dan is het aan ons allen om ze ook voor de regio te behouden en ze hier kansen te bieden.

Amina Sebbar, oktober 2016

Geschreven als pitch voor bijeenkomst D66 in Venlo op 12 oktober 2016