Buro Prinor

Presentatie, Informatie, Organisatie

Cultuursensitieve opvoedondersteuning

Wijkteams houden nog te weinig rekening met de migratie achtergrond van kinderen, dat zegt onderzoeker Hans Bellaart van het Kennisplatform Integratie & Samenleving in een rapport. Gezinnen met een migratieachtergrond blijven kwetsbaar. De kinderen hebben nog steeds minder kans op een goede en gezonde leefsituatie. Het doelgroepenbeleid is afgeschaft  en sindsdien hebben gemeenten specifieke aandacht voor migrantengroepen laten varen. Iedereen zou als individu benaderd moeten worden, maar dat betekent dus dat je dan per individu naar de situatie moet kijken. En als dat een migratieachtergrond is, zou daar dus rekening mee gehouden moeten worden. Maar dat gebeurt niet.

 

Ik geef het al zo vaak aan. Bij de gemeente wanneer we ons weer voor mogen stellen als aanbieders. Elk jaar weer opnieuw een nieuwe procedure om in te schrijven op de aanbesteding. Elke keer denk ik: waarom doe ik het eigenlijk. Want de raamovereenkomst krijg ik wel, de opdrachten niet. Die gaan naar de grote spelers in het veld. Maar als ik het niet doe, val ik sowieso buiten de boot. Bij de grote instellingen ontbreken nog de hulpverleners die cultuursensitieve ondersteuning kunnen bieden. Ook tijdens lezingen en workshops vertel ik over de mismatch tussen hulpverleners en gezinnen met een migratie achtergrond. Hulpverleners vinden dat allochtone ouders (en jeugd) slecht bereikbaar zijn. Ouders (en jeugd) ervaren het Nederlandse zorgsysteem als weinig toegankelijk en wit door een onduidelijk, niet aantrekkelijk, ingewikkeld systeem van regels en protocollen.

 

Het gaat niet alleen om ‘niet bereiken’, zegt ook Bellaart. Wijkteams zullen zelf op zoek moeten. Maar het is ook en misschien wel vooral een kwestie van elkaar niet (willen) begrijpen. Het is een kwestie van willen vasthouden aan je eigen kader en denken. Wijkteams zouden dus meer open moeten staan voor andere ideeën en natuurlijk hulpverleners inzetten die het denken en de manier van opvoeden van de ouders met een andere achtergrond wel begrijpen.

 

Dat het vergaande gevolgen kan hebben blijkt uit de zelfmoord van Tarukshan uit Heerlen. Volgens de inspecties was er te weinig aandacht voor de migratieachtergrond van de jongen en zijn gezin. “Migratie heeft een grote invloed op het gezinsleven, stellen de inspectieleden. Het werkt door op veel niveaus, vaak ook op de opvattingen over opvoeding en de daarbij te gebruiken methoden. Daarom is het belangrijk dat professionals zich daar bewust van zijn.”

Hopelijk gaat het een keer doordringen bij de gemeenten.


Amina Sebbar, juli 2017