Buro Prinor

Presentatie, Informatie, Organisatie

Boerkaverbod


Hoe motiveer je een nikabdragend tienermeisje een enkeltje te boeken naar het kalifaat? Juist, door een boerkaverbod in te stellen. Ze hadden geen slechter moment kunnen kiezen! Inzetten op radicalisering zal op deze manier zijn vruchten niet afwerpen.

Laat ik beginnen met te stellen dat er in Nederland geen enkele vrouw de boerka draagt. Een boerka is namelijk de Afghaanse gezichtsbedekking waarbij het gezicht met een gaas voor de ogen bedekt wordt. De vrouwen in Nederland die kiezen voor gezichtsbedekking, dragen de nikaab: een sluier waarbij de ogen nog zichtbaar zijn.

Ik zal absoluut de nikaab niet promoten, want ik voel die verplichting niet. Ik draag zelf niet eens een hoofddoek, maar ik ben wel voor vrijheid, vrijheid van godsdienst en vrijheid van kledingdracht.

Ik begrijp dat een nikaab in sommige gevallen belemmeringen oplevert, maar de consequenties daarvan moeten deze vrouwen zelf dragen. Bijvoorbeeld dat ze op een bepaalde functie niet aangenomen zullen worden.

Dat je je moet kunnen identificeren vind  ik ook terecht, maar dat is een ander verhaal. Die wet is er al, dus waarom is het dan nog nodig een aparte wet te maken? De wet wordt ingevoerd voor alle gezichtsbedekkende kleding, maar laten we eerlijk zijn en toegeven dat dit vooral en alleen over de niqaab gaat en om dat een beetje te bedekken noemen ze ook de integraalhelm en de bivakmuts. Dat blijkt ook meteen uit de uitzondering die geldt voor carnaval en andere feesten. En als het nodig is voor beroep of sport, maar met die kleding ga je toch ook geen overheidsgebouw in!

Het kabinet vindt het verbod van belang voor de veiligheid. Hoezo? Is er al aangetoond dat deze vrouwen een gevaar zijn voor de veiligheid? Hebben zij al overvallen gepleegd? Hebben zij al mensen aangevallen? Of hebben mensen hen aangevallen?

Als het gaat om de onderdrukking of veiligheid van deze vrouwen, kan ik u zeggen dat zij niet gered hoeven worden, en al helemaal niet door de Nederlandse overheid.  Deze vrouwen kiezen er zelf voor om op deze manier gekleed te gaan, omdat zij geloven dat ze er voor beloond zullen worden en dat ze erdoor in het paradijs komen. Misschien zit er één tussen die door haar man of door wie dan ook gedwongen wordt een nikaab te dragen, maar als deze wet erdoor komt, worden stuk of honderd vrouwen gedwongen hem af te doen!

Dus wie of wat regeert hier? De angst? Angst voor een stuk of honderd vrouwen? Of de wet? De wet, die zegt dat de vrijheid van godsdienst geldt voor iedereen.

Moslims voelen het als een volgende stap tot de inperking van hun rechten. Wat zal het volgende zijn? En kom me niet aan met te zeggen dat in islamitische landen christenen bepaalde rechten ook niet hebben. Dat praat ik niet goed, maar als we dat niet goed vinden,  moeten we het niet zelf ook doen. Geldt daar dan niet de regel: wat gij niet wilt wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Uit ervaring weet ik dat er nog steeds veel problemen zijn met de uitbetalingen van het persoonsgebonden budget. Ik weet dat het een heel ander onderwerp is, maar misschien moet het kabinet zich daar eens mee bezig gaan houden in plaats van met de 100 vrouwen die een nikaab dragen.

Amina Sebbar, mei 2015