Buro Prinor

Presentatie, Informatie, Organisatie

Boerkaverbod 2


Ik schreef er al over in mei 2015 en nu is de wet dan ingegaan. Vanaf 1 augustus is het verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen in scholen, overheidsgebouwen, de zorg en het ov, in de volksmond ‘het boerkaverbod’.

Ik ben niet voor het dragen van een niqaab (zie ook boerkaverbod 1), maar wel tegen het boerkaverbod. Omdat:

-       Het slechts om een klein aantal vrouwen gaat

-       Zij geen gevaar vormen voor de samenleving

-       Er vrijheid van godsdienst is en een ieder dat moet kunnen uiten

-       Iedereen dus moet kunnen dragen wat hij of zij wil

-       Deze vrouwen er (nagenoeg) allemaal zelf voor kiezen en dus niet onderdrukt worden.

In eerste instantie leek het allemaal wel mee te gaan vallen. Steden en instanties gaven aan de wet niet te gaan handhaven of het in ieder geval niet als prioriteit te zien. Politieke beweging Nida bood aan om de boetes te gaan betalen die vrouwen eventueel zouden krijgen. In het openbaar vervoer kan de vervoerder de vrouw er op aanspreken en de politie bellen. De politie geeft aan te komen als ze gebeld worden, maar niet met prioriteit. Dus dan zou een bus een half uur moeten wachten!

Maar dan op 31 juli, de dag voordat de wet inging, opent het AD met een artikel op de voorpagina en de pagina’s 4 en 5 met informatie over de wet.  Met als meest opvallende en opmerkelijke: vraag 3 Wat mag ik zelf doen als ik iemand met een boerka zie? Aanspreken wordt in het antwoord als eerst genoemd, maar daarna mag je over gaan tot een burgerarrest. Dat betekent kort gezegd dat je de persoon tegen de grond mag werken en vasthouden totdat de politie er is!

Dit veroorzaakte een stormvloed aan berichten. Natuurlijk onder voorstanders van de wet. In PVV kringen werd er gejuicht en de meest vreselijke uitspraken gedaan. Daar is ‘de jacht geopend’.

Bij tegenstanders wordt opgeroepen om de vrouwen te beschermen omdat zij vrezen dat veel mensen dit burgerarrest zullen willen toepassen.  Want wat staat hen te wachten! Zelfs al voor 1 augustus werden vrouwen, die niet eens hun gezicht bedekten, nageroepen ‘dat het straks niet meer mag’!

Als support wordt de Facebook groep Boerka Buddies opgezet. Iedereen kan zich daarop melden als hulp voor een niqaab dragende vrouw wanneer zij hulp nodig heeft. Heel mooi initiatief natuurlijk. Maar is dat uitvoerbaar? Als ik mij op zou geven en ik zou meegaan met een vrouw in niqaab en we komen een agressieveling tegen, wat kan ik doen?

Ik vind het wel erg dat ook in deze groep veel agressieve taal gebruikt wordt. Lossen we het daar mee op? Het kan zelf zo ver gaan dat je zelf in overtreding raakt.

Ik hou mijn hart vast voor hoe dit gaat verlopen.

Ter informatie nog enkele artikelen. Van Bij1, een oud artikel op Republiek Allochtonië van Annelies Moors en een artikel van Martijn de Koning. Ook een uitzending van Jinek is het bekijken waard.

 

Amina Sebbar

Augustus 2019