Buro Prinor

Presentatie, Informatie, Organisatie

Allochtoon of autochtoon


De term allochtoon zou niet meer gebruikt mogen worden. De vraag is of het iets oplost. Het probleem ligt volgens mij veel dieper. Het gaat om hoe we over elkaar denken, hoe we elkaar behandelen. Verder zal het afhankelijk zijn van de situatie. In sommige situatie is het echt overbodig of zelf pijnlijk. En dat geldt niet alleen voor allochtoon, maar ook voor ‘Marokkaans’. Enkele voorbeelden.

 

Wanneer je een flyer maakt voor een bijeenkomst en het is voor iedereen, moet er dan bij vermeld worden dat het voor allochtonen en autochtonen is? Iedereen is toch iedereen?

 

Tijdens een cursus, waar van de ongeveer 20 vrouwen er 2 een Marokkaanse achtergrond hadden, benoemde de trainer het heel specifiek: “Ik weet niet of de Marokkaanse dames het snappen.”

Ik merkte dat ik me daar aan irriteerde. Waarom moest dit zo benoemd worden? Waarom zouden zij het niet snappen en alle anderen wel?

 

Iemand vertelde in een gezelschap dat ze was gaan wandelen met de hond en dat een groepje Marokkaanse jongens ergens stond en tegen haar begon te praten. Negatief of positief het deed er niet toe, maar ik vroeg waarom ze benoemde dat het Marokkaanse jongens waren. Volgens mij waren het jongens die in Nederland geboren zijn en waren het dus gewoon Nederlandse jongens. Wanneer we ze Marokkaanse jongens blijven noemen en daar tegelijk iets negatiefs aan verbinden, zal het altijd een probleemgroep blijven.

 

Mijn dochters hebben een Marokkaanse vader en Nederlandse moeder, ze zijn in Nederland geboren, hebben de Nederlandse nationaliteit, de Nederlandse taal is hun moedertaal, werken allen in een Nederlands bedrijf. Alleen om het feit dat hun vader in Marokko is geboren zouden het allochtonen zijn, maar er is geen enkele reden om hen zo te behandelen.

 

In een gesprek met een gemeenteambtenaar over mantelzorg werd op de vraag wat zij doen voor mantelzorgers met een andere culturele achtergrond geantwoord dat zij niet aan doelgroepenbeleid deden. Verder in het gesprek kwam naar voren dat zij wel speciale aandacht hebben voor jonge mantelzorgers. Is dat dan geen doelgroepenbeleid? Dus de doelgroep ‘jonge mantelzorgers’ krijgt wel speciale aandacht, maar de doelgroep ‘mantelzorgers met een andere culturele achtergrond’ niet. Dat is weer meten met twee maten.

 

In sommige gevallen is het negatief om achtergrond of afkomst te benoemen, in andere gevallen is het nodig om de doelgroep te bepalen en doelgericht aandacht aan te besteden of hulp te bieden. Wanneer het op die manier ingezet wordt, zal de negatieve lading die nu rondom het woorden allochtoon of Marokkaan hangt verdwijnen.

 

Amina Sebbar, maart 2017